• فرق شهادت و مرگ چیست؟

  نویسنده: آتنا آخرت دوست | سه شنبه 7 اردیبهشت 1395 ساعت 01:49 ب.ظ

  شهید كیست؟ یكی از نشانه های برجسته و بزرگ در راه تكامل انسان مانند: عشق، وفاداری، ایثار، فداكاری، و دیگر مواردی كه انسان را از محیط مادی خود متمایز می كند؛ شهادت است. طبق فرمایشات مولای متقیان حضرت علی (ع) ، انسانها به دو دسته تقسیم شده اند: اهل دنیا و اهل آخرت. اگر اهل دنیا را انسانهایی بنامیم كه زندگی آنها از رحم مادر شروع می شود و گور خاتمه زندگی آنان قرار می گیرد. این افراد هیچ خیر و بركتی پس از خود برای جامعه انسانی باقی نمی گذارند.( البته این در صورتی است كه شر و فسادی از اینگونه مدعیان انسان نما، بر جا نمانده باشد). آما گروه دوم كه امیر المومنین(ع) آنان را اهل آخرت نام نهاده است؛ این افراد انسانهایی متعالی و نا محدود هستند، كه زندگی آنان منتهی به گور نمی گردد؛بلكه در زندگانی مردم، تأثیرات مستقیم و غیر مستقیمی به یادگار می گذارند. اینگونه افراد تفكرات عاشقانه شان در خصوص عالم هستی ، با زندگی مردم آمیخته، و فداكاریهایشان در امور روزمره مردم، خوشبختی و پیشرفت به همراه دارد. اینگونه افراد در طول تاریخ همیشه چراغ راه نسلها خواهند بود. طبق فرمایشات حضرت علی (ع) ، امكان شهادت برای افراد اهل آخرت به مراتب بیشتر از سایر مردمان میباشد. و به همان اندازه كه هدف و مقصد آنها الهی و همه جانبه، عادلانه و آینده ساز باشد، و یا بعبارت دیگر هر قدر خلوص نیت الهی تر باشد، ضریب نائل شدن به فیض عظیم شهادت برای این افراد بیشتر است. اینگونه افراد كه تمامی زندگی، وجود و آینده خود را فدای آرمانهای بزرگ الهی می كنند، شایسته و سزاوار شهادت هستند. زندگانی این انسانها در چنین حالتی، شهادت مداوم و همیشگی است. اینان شهیدان زنده ای هستند كه منتظرند تا تكلیف و رسالت خویش را در راه خدا به اتمام رسانند. اینگونه افراد تا زنده هستند شهیدند، و پس از آن نیز چراغ راه هدایت بشریت. در همین خصوص خداوند متعال در آیات 23و24 سوره احزاب می فرماید: برخی از آن مؤمنان ، بزرگ مردانی هستند كه به عهدوپیمانی كه با خدا بسته اند كاملاً وفا كردند. پس برخی بر آن عهد ایستادگی نمودند( تا به راه خدا شهید شدند) و برخی به انتظار ( فیض شهادت) مقاومت كرده و هیچ عهد خود را تغییر ندادند؛تا آنكه خدا آن مردان راستگوی( با وفا) را از صدق ایمانشان پاداش نیكو بخشد… به همین دلیل است كه اختلافی بزرگ و تفاوتی اساسی میان مرگ و شهادت نهفته است. مرگ پایان طبیعی حیات هر موجود زنده ای است؛ولی شهادت یك نعمت نادر و كمیاب ، كه رایگان بدست نمی آید.بلكه نعمتی است كه لازمه تحقق آن شرایطی است كه آن شرایط بسیار سخت و طاقت فرساست. از خود گذشتگی و ایثار، و از منافع دنیوی گذشتن بخاطر هدف والاتری: كار هر مدعی نیست. به قول لسان الغیب حافظ شیرازی: نـه هــركـه چهــره بـر افـروخت دلبری دانـــد نـه هـركه آیـنـه ســازد سـكــنـــدری دانــد نـه هـركه كـله كـج نـهادوتـندنشـــســت كــلاهــداری و آیـیـن ســــروری دانــــد تو بـندگی چـو گدایان به شـرط مزد مكن كه دوسـت خـود روش بنـده پروری داند بنابراین،توفیق برخورداری از فرهنگ ایثار و عاشقی از هر مدعی ساخته نیست.فرهنگ شهادت با منفعت طلبی در تضاد آشكار است ، و شهدای زنده هیچ وقت رضای معشوق را با منافع زود گذر دنیوی تبادل و معامله نخواهند نمود. عاشق هیچ وقت به وصال نمی اندیشد كه وصال نیز جزیی از منافع او میباشد ؛ بلكه عاشق حقیقی رضای معشوق را می طلبد، حتی اگر در هجران نهفته باشد. عاشق حق انتخابی برای خود قایل نیست ، بلكه به انتخاب معشوق گردن می گذارد و هرچه او بخواهد عمل می كند. فرهنگ عاشقی از خود گذشتن است تا مرحله بی نهایت ، اینگونه افراد منتخب معشوق هستند ، نه انتخاب كننده یار! از این رو است كه عاشق طالب عقبی هم نیست كه در این صورت حكم مزدوری دارد. عاشق طالب مولاست و مطلوب او، عاشق تنها رضای معشوق را می طلبد و به این نكته ایمان دارد كه ( كه دوست خود روش بنده پروری داند)؛ با این اوصاف عاشق باید در آزمونی سخت و مبارزه ای نفس گیر با دیو هفت سر نَفس خود به كمالی برسد تا مورد انتخاب قرار گیرد. از آنجا كه شهادت نعمتی است كه نصیب مردان خدا می گردد،شهید انتخاب می شود؛ و این انتخاب همان اختیاری است كه خداوند به انسان داده است( سوره آل عمران، آیه 140:…این روزگار را به اختلاف احوال میان خلایق می گردانیم كه مقام اهل ایمان به امتحان معلوم شود. تا از شما آن را كه ثابت در دین است، گواه دیگران كند). با این توصیفات نتیجه می گیریم : حركت، جنبش ، فعالیت، بالندگی، استقلال فرهنگی و سیاسی و نظامی در هر ملت و هر جماعتی متناسب است با گسترش روح شهادت و شهادت طلبی در آن كشور و جماعت. و معمولاً كمی یا ندرت روح شهادت طلبی ( خواه فردی یا اجتماعی) ، و یا به عبارتی شهدای زنده در هر جامعه ای ، ارتباط مستقیمی با استبداد پذیری آن جامعه خواهد داشت. علی هذا در یك جمع بندی اجمالی می توانیم نتیجه بگیریم كه مرگ جبر است ، و شهادت اختیار انسان برای انتخاب نوع مرگ. طبق فرمایش امام راحل: شهادت سعادتی است كه نصیب مردان خدا میشود؛پس اوج تكامل انسان كه به شهادت ختم می شود، عشق الهی است، همان عشقی كه انسان را از خود پرستی و خود خواهی نجات می دهد. زیرا تا زمانی كه انسان تحت تأثیر فرامین نفس و خواسته های حیوانی خویش قرار دارد، در بند است؛ و عشق گرچه بندگی معشوق را در پی دارد، لیكن از خود خواهی و خود پرستی ، شخص را رهانیده و به یكتا پرستی رهنمون می سازد. امام صادق (ع) در این خصوص می فرماید: نور محبت و عشق خداوند هرگاه بر درون بنده ای تابید، او را از هر مشغله دیگری باز می دارد. و هر یادی جز خدا ، ظلمت و تاریكی است.( مصباح الشریعه، ص 52). با نگرش بر مطالب معروضه، كلمه شهید تنها منحصر به گشتگان راه خدا نمی شود؛ بلكه می تواند به اشخاص زنده نیز اختصاص یابد. یعنی طبق فرمایشات امام علی (ع) : زندگانی این انسانها در چنین حالتی، شهادت مداوم و همیشگی است. اینان شهیدان زنده ای هستند كه منتظرند تا تكلیف و رسالت خویش را در راه خدا به اتمام رسانند. اینگونه افراد تا زنده هستند شهیدند و پس از آن چراغ راه هدایت بشریت… علی ایحال ترویج فرهنگ ناب عاشقی كه باعث گسترش و افزایش شهدای زنده در جامعه می گردد، می تواند عاملی در جهت شكوفایی استعدادهای الهی وگسترش فرهنگ ناب عاشقی در كشور شد. این فرهنگ بدلیل آنكه از منفعت طلبی به دور است، و شهید منافع دنیوی خود را هیچ وقت مد نظر ندارد، باعث می شود تا كلیه امور در مدار توجه به معشوق عالم هستی قرار گیرد. در چنین حالتی ، مشكلات جوامع مختلف مانند: سوء استفاده از قدرت، فساد و ارتشاء، فحشاو… عملاً مجالی برای بروز پیدا نمی كنند. اگر متولیان اداره هر جامعه ای كه وظیفه خدمت رسانی به مردم را بر عهده دارند، خود شهید زنده ای باشند، آنگاه آن جامعه به سمت پیشرفت گام بر می دارد. و به تبع آن آحاد مردم آن جامعه با الگو پذیری از متولیان امر ، خواه نا خواه به سمت فرهنگ عشق و ایثار گرایش پیدا خواهند نمود. گسترش این فرهنگ بیمه نمودن جامعه از گزند مطامع سلطه گران جهانی خواهد شد. ولی اگر فرهنگ شهید در جامعه حكم فرما نباشد، و هر فردی تنها منافع خود و خانواده اش را در نظر بگیرد؛ آنگاه شاهد اضمحلال جامعه خواهیم بود. زیرا تنها منافع فردی ملاك تصمیم گیری ها خواهد بود. و چه بسا برای نیل به اهداف شخصی ، كلیه منافع عمومی نیز به قربانگاه برده میشوند. شاید بروز برخی چالشهای سیاسی در جامعه كنونی، نشأت گرفته از این امر باشد كه فرهنگ شهدا در جامعه رنگ باخته است و چه بسا تداوم چنین امری باعث واپسگرایی و در نهایت … جان كلام: خدایا ! مرگ انتهای راه دنیایی ماست . و اجباریست برای همه ی مخلوقاتت ، ولی انتخاب نوع مرگ ، اختیاریست كه به ما داده ای . پس كمكم كن تا بهترین نوع مرگ را انتخاب كنم.


  برچسب ها: شهید کیست؟ ، شهادت ، فرق شهادت و مرگ ، تفاوت شهادت و مرگ در چیست؟ ، مرگ ، شهادت و مرگ ،
  آخرین ویرایش: سه شنبه 7 اردیبهشت 1395 01:56 ب.ظ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
  قالب وبلاگ
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات